Pakalpojumi

 Grāmatvedības pakalpojumi visa veida uzņēmējdarbības formām.

Konsultācijas biznesa uzsākšanā, piemērotākās uzņēmējdarbības formas izvēle, nodokļu režīma izvēle.


 Uzņēmums "Leibuk" sniedz kompleksus pakalpojumus, sākot ar biznesa plāna izstrādi, sabiedrības dibināšanu, grāmatvedības apkalpošanu un ekonomiskās analīzes veikšanu uzņēmumiem.
 

Uzņēmums konsultē klientus piemērotākās komercdarbības formas izvēlē, kā arī nodrošina palīdzību uzņēmuma dibināšanas dokumentu paketes izstrādē, līdz pat jauna komersanta reģistrēšanai Komercreģistā.Uzņēmums sniedz konsultācijas par reģistrācijas, pārreģistrācijas un likvidācijas procesu, kā arī uzņēmums veic  pārreģistrāciju esošajām z/s, i/u u.c. uz SIA vai citu uzņēmējdarbības formu.
 
Piedāvatie grāmatvedības pakalpojumi – grāmatvedības apkalpošana atbilstoši Latvijas Repunlikas likumdošanai, dokumentācijas pirmapstrāde, grāmatvedības uzskaite, nodokļu aprēķināšana un iesniegšana valsts ieņēmumu dienestam. Gada pārskatu sastādīšana, operatīvās bilances, ikgadējās nodokļu deklerācijas. Iesniedzam statistikas atskaites Statistikas pārvaldei, Latvijas bankai. Sniedzam pārskatus un atskaites atbilstoši klienta vajadzībām. Kā arī informāciju un konsultācijas saistībā ar grāmatvedību un nodokļu sistēmu.
 
Izmantojot mūsu piedāvātos pakalpojumus, uzņēmumam atliks vairāk laika un līdzekļu sava uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Jūs varēsiet ietaupīt , tāpēc, ka pieņemot darbā grāmatvedi jums būs jāmaksā viņam alga, un nodokļi no tās. Vēl būs izdevumi darba vietas izveidei, datortehnikas un programmu iegādei, mēbelēm, uzskaites materiāliem un papīram, kā arī būs darbinieku kvalifikācijas celšanas un nodokļu likumdošanas bāzes uzturēšanas izdevumi. Taču izmantojot mūsu firmas pakalpojumus Jūs maksāsiet tikai par konkrētā darba izpildi.
 
Tiek piedāvāti arī rakstiskās tulkošanas pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām. Šis pakalpojums ietver sevī datorrakstā iesniegta teksta pārtulkošanu izvēlētajā valodā/-ās.Mēs nodrošinam tulkojumus angļu, krievu un vācu valodās.

 

Pakalpojumu cenrādis (nav ietverts PVN)
Grāmatvedības pakalpojumi  

pašnodarbinātām personām

(frizieriem, manikīriem u.tml., ar nelielu dokumentu daudzumu)

no Ls25,-/mēnesī

(no Ls 10/mēnesī)

Z/S, I/K no Ls 30,-/mēnesī
SIA no Ls 50,-/mēnesī
Finansu darbība  
I/K reģistrēšana komercreģistrā Ls 20,-
SIA reģistrācija komercreģistrā Ls 50,-
Uzņēmumu pārreģistrācija Ls 25,- līdz Ls 50,-

.
Biroja pakalpojumi  
Kopēšana Ls 0,03/lpp.
Skenēšana Ls 0,35/lpp.
   
Tekstu pārrakstīšana ar datoru Ls 0,65/lpp.
 

Cenas tiek noteiktas savstarpēji vienojoties un ņemot vērā uzņēmuma apgrozījumu, dokumentu skaitu, darbinieku skaitu, pamatlīdzekļu skaitu, vai ir PVN reģistrā u.c. Konkrētāku informāciju var iegūt aizpildot veidni sadaļā izmaksu kalkulators.